Sales corner -> Brake hose, rear
Brake hose, rear
Prodnr: FH194643

Description:

1 new Brake hose, rear, 260mm

Fits the following cars:

AUDI A3 II Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2004-2006 102 BGU
AUDI A3 II Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2009 102 BSE
AUDI A3 II Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2004 115 BAG
AUDI A3 II Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2004-2005 115 BLP
AUDI A3 II Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2008 115 BLF
AUDI A3 II Bensin Turbo 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2007-2008 160 BYT
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2008 160 BZB
AUDI A3 II Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2004 150 AXW
AUDI A3 II Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2005 150 BLX
AUDI A3 II Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2006 150 BLR
AUDI A3 II Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 150 BVY
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2005-2006 200 AXX
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2005-2006 200 AXX
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2006-2008 200 BWA
AUDI A3 II Quattro Bensin Turbo Int 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 200 BWA
AUDI A3 II Quattro Bensin 3.2-24V 4WD Kombi-Sedan 2004-2005 250 BDB
AUDI A3 II Quattro Bensin 3.2-24V 4WD Kombi-Sedan 2005-2006 250 BMJ
AUDI A3 II Quattro Bensin 3.2i-24V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 250 BUB
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2004-2007 105 BKC
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 1.9TDie-8V Kombi-Sedan 2006-2008 105 BLS
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 2.0TDi-16V Kombi-Sedan 2004-2006 136 AZV
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 2.0TDi-16V Kombi-Sedan 2004-2008 140 BKD
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 2.0TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2008 140 BMM
AUDI A3 II Quattro Diesel Turbo Int 2.0TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2006-2007 140 BMM
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2008 170 BMN
AUDI A3 II Quattro Diesel Turbo Int 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 170 BMN
AUDI A3 II Sportback Bensin Turbo I 1.4TFSi-16V Kombi-Sedan 2008 125 CAXC
AUDI A3 II Sportback Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2005 102 BGU
AUDI A3 II Sportback Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2008 102 BSE
AUDI A3 II Sportback Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2005 115 BLP
AUDI A3 II Sportback Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2008 115 BLF
AUDI A3 II Sportback Bensin Turbo 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2007-2008 160 BYT
AUDI A3 II Sportback Bensin Turbo I 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2008 160 BZB
AUDI A3 II Sportback Bensin Turbo I 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2005-2007 200 AXX
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2005-2006 200 AXX
AUDI A3 II Sportback Bensin Turbo I 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2006-2008 200 BWA
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 200 BWA
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2008 200 CAWB
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 3.2-24V 4WD Kombi-Sedan 2005-2006 250 BMJ
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 3.2-24V 4WD Kombi-Sedan 2005 250 BDB
AUDI A3 II Sportback Quattro Bensin 3.2i-24V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 250 BUB
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2005-2007 105 BKC
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2006-2008 105 BLS
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2007-2009 105 BXE
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2004-2006 140 AZV
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2004-2008 140 BKD
AUDI A3 II Sportback Quattro Diesel 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2004-2006 140 BKD
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 2.0TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2008 140 BMM
AUDI A3 II Sportback Quattro Diesel 2.0TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 140 BMM
AUDI A3 II Sportback Diesel Turbo I 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2006-2008 170 BMN
AUDI A3 II Sportback Quattro Diesel 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2006-2008 170 BMN
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 1.8TFSi-16V Cabriolet 2008-2009 160 BZB
AUDI A3 II Bensin Turbo Intercooler 2.0TFSi-16V Cabriolet 2008-2009 200 CAWB
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 1.9TDi-8V Cabriolet 2008-2009 105 BLS
AUDI A3 II Diesel Turbo Intercooler 2.0TDi-16V Cabriolet 2008-2009 140 CBAB
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 1.2TSi-8V Kombi-Sedan 2011-2012 105 CBZB
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 1.4TFSi-16V Kombi-Sedan 2009-2012 125 CAXC
AUDI A3 IIb Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 102 BSE
AUDI A3 IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 102 CCSA
AUDI A3 IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2011-2012 102 CMXA
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 1.8TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2012 160 CDAA
AUDI A3 IIb Quattro Bensin Turbo In 1.8TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2012 160 CDAA
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2011 200 CCZA
AUDI A3 IIb Quattro Bensin Turbo In 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2012 200 CCZA
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 1.6TDi-16V Kombi-Sedan 2010-2012 105 CAYC
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 105 BLS
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
AUDI A3 IIb Quattro Diesel Turbo In 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2010-2012 140 CFFB
AUDI A3 IIb Quattro Diesel Turbo In 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2010-2012 140 CFFB
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 170 CBBB
AUDI A3 IIb Quattro Diesel Turbo In 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2010 170 CBBB
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2011 170 CFGB
AUDI A3 IIb Quattro Diesel Turbo In 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2011-2012 170 CFGB
AUDI A3 IIb Sportback Bensin Turbo 1.2TSi-8V Kombi-Sedan 2011-2013 105 CBZB
AUDI A3 IIb Sportback Bensin Turbo 1.4TFSi-16V Kombi-Sedan 2008-2013 125 CAXC
AUDI A3 IIb Sportback Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2011 102 BSE
AUDI A3 IIb Sportback FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 102 CCSA
AUDI A3 IIb Sportback FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2011-2013 102 CMXA
AUDI A3 IIb Sportback Bensin Turbo 1.8TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2013 160 CDAA
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Bensi 1.8TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2013 160 CDAA
AUDI A3 IIb Sportback Bensin Turbo 2.0TFSi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2012 200 CCZA
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Bensi 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2013 200 CCZA
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 105 BLS
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 1.6TDi-16V Kombi-Sedan 2010-2013 105 CAYC
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Diese 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2010-2013 140 CFFB
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Diese 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2010-2013 140 CFFB
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 170 CBBB
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Diese 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2010 170 CBBB
AUDI A3 IIb Sportback Diesel Turbo 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2011-2013 170 CFGB
AUDI A3 IIb Sportback Quattro Diese 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2011-2013 170 CFGB
AUDI A3 IIb Bensin 1.6MPi-8V Cabriolet 2010 102 BSE
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 1.2TSi-8V Cabriolet 2010-2013 105 CBZB
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 1.8TFSi-16V Cabriolet 2009-2013 160 CDAA
AUDI A3 IIb Bensin Turbo Intercoole 2.0TFSi-16V Cabriolet 2009-2013 200 CCZA
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 1.6TDi-16V Cabriolet 2010-2013 105 CAYC
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V Cabriolet 2009-2010 140 CBAB
AUDI A3 IIb Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V Cabriolet 2010-2013 140 CFFB
AUDI S3 II Quattro Bensin Turbo 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2007-2008 265 BHZ
AUDI S3 II Quattro Bensin Turbo Int 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2012 265 CDLA
AUDI S3 II Sportback Quattro Bensin 2.0TFSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2013 265 CDLA
AUDI RS3 Sportback Quttro Bensin Tu 2.5TFSi-20V 4WD Kombi-Sedan 2012-2013 340 CEPA
SEAT Altea I Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2006 150 BLR
SEAT Altea I Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2006 150 BLY
SEAT Altea I Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 150 BVY
SEAT Altea IIa Bensin Turbo Interco 1.4TFSi-16V Kombi 2008 125 CAXC
SEAT Altea IIa Bensin 1.6MPi-8V Kombi 2007-2008 102 BSE
SEAT Altea IIa FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2008-2009 102 CCSA
SEAT Altea IIa Bensin Turbo Interco 2.0TFSi-16V FR Kombi 2007-2008 200 BWA
SEAT Altea IIa Diesel Turbo Interco 1.9TDi-8V Kombi 2007-2009 105 BLS
SEAT Altea IIa Diesel Turbo Interco 2.0TDi-16V FR Kombi 2007-2009 170 BMN
SEAT Altea IIa Diesel Turbo Interco 2.0TDi-16V Kombi 2007-2009 140 BKD
SEAT Altea IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2010 102 BSE
SEAT Altea IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2010-2011 102 CCSA
SEAT Altea IIb Bensin Turbo Interco 1.8TFSi-16V Kombi 2010 160 CDAA
SEAT Altea IIb Diesel Turbo 2.0TDi-16V Kombi 2010 170
SEAT Altea Freetrack II Diesel Turb 2.0TDi-8V 4WD Kombi 2011-2014 140 CFHC
SEAT Altea XL II Bensin Turbo Inter 1.2TSi-8V Kombi 2011-2014 105 CBZB
SEAT Altea XL II Bensin Turbo Inter 1.4TFSi-16V Kombi 2009-2012 125 CAXC
SEAT Altea XL II Bensin 1.6MPi-8V Kombi 2007-2008 102 BSE
SEAT Altea XL II FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2008-2011 102 CCSA
SEAT Altea XL II FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2011-2012 102 CMXA
SEAT Altea XL II Bensin Turbo 1.8TFSi-16V Kombi 2007 160 BYT
SEAT Altea XL II Bensin Turbo Inter 1.8TFSi-16V Kombi 2008-2009 160 BZB
SEAT Altea XL II Bensin Turbo Inter 1.8TFSi-16V Kombi 2010-2013 160 CDAA
SEAT Altea XL II Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V Kombi 2007-2010 105 BLS
SEAT Altea XL II Diesel Turbo Inter 1.6TDi-16V Kombi 2010-2013 105 CAYC
SEAT Altea XL II Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V Kombi 2007 140 BKD
SEAT Altea XL II Diesel Turbo Inter 2.0TDi-8V Kombi 2007-2010 140 BMM
SEAT Altea XL II Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V Kombi 2007-2008 170 BMN
SEAT Leon IIa Bensin Turbo Intercoo 1.4TFSi-16V Kombi-Sedan 2008-2009 125 CAXC
SEAT Leon IIa Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2008 102 BSF
SEAT Leon IIa Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2008 102 BSE
SEAT Leon IIa FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2008-2009 102 CCSA
SEAT Leon IIa Bensin Turbo Intercoo 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2007-2009 160 BZB
SEAT Leon IIa Bensin Turbo Intercoo 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2009-2009 160 CDAA
SEAT Leon IIa Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 150 BVY
SEAT Leon IIa Bensin Turbo Intercoo 2.0TFSi-16V Kombi-Sedan 2006 185 BWA
SEAT Leon IIa Bensin Turbo Intercoo 2.0TFSi-16V FR Kombi-Sedan 2006-2009 200 BWA
SEAT Leon IIa Bensin Turbo 2.0TFSi-16V Cupra Kombi-Sedan 2007-2009 240 BWJ
SEAT Leon IIa Diesel Turbo Intercoo 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2006-2009 105 BLS
SEAT Leon IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V FR Kombi-Sedan 2007-2009 170 BMN
SEAT Leon IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 136 AZV
SEAT Leon IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 140 BKD
SEAT Leon IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-8V Kombi-Sedan 2006-2009 140 BMM
SEAT Leon IIb Bensin Turbo Intercoo 1.2TSi-8V Kombi-Sedan 2011-2013 105 CBZB
SEAT Leon IIb Bensin Turbo Intercoo 1.4TFSi-16V Kombi-Sedan 2010-2012 125 CAXC
SEAT Leon IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2010-2011 102 CCSA
SEAT Leon IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2011-2012 102 CMXA
SEAT Leon IIb Bensin Turbo Intercoo 1.8TFSi-16V Kombi-Sedan 2009-2012 160 CDAA
SEAT Leon IIb Diesel Turbo Intercoo 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 105 BLS
SEAT Toledo III Bensin 1.6MPi-8V Sedan 2005-2005 102 BGU
SEAT Toledo III Bensin 1.6MPi-8V Sedan 2006-2008 102 BSE
SEAT Toledo III Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V Sedan 2008 160 BZB
SEAT Toledo III Bensin 2.0FSi-16V Sedan 2005-2006 150 BLR
SEAT Toledo III Bensin 2.0FSi-16V Sedan 2007 150 BVY
SEAT Toledo III Diesel Turbo Interc 1.9TDi-8V Sedan 2005-2006 105 BKC
SEAT Toledo III Diesel Turbo Interc 1.9TDi-8V Sedan 2005-2006 105 BJB
SEAT Toledo III Diesel Turbo Interc 1.9TDi-8V Sedan 2007 105 BLS
SEAT Toledo III Diesel Turbo Interc 2.0TDi-16V Sedan 2005-2006 140 BKD
SEAT Toledo III Diesel Turbo Interc 2.0TDi-8V Sedan 2006-2007 140 BMM
SKODA Octavia IIa Bensin 1.4MPi-16V Kombi, Kombi-Sedan 2009 80 BUD
SKODA Octavia IIa Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2005 102 BGU
SKODA Octavia IIa Bensin 1.6MPi-8V Kombi 2005 102 BGU
SKODA Octavia IIa Bensin 1.6FSi-16V Sedan 2005-2008 115 BLF
SKODA Octavia IIa Bensin 1.6FSi-16V Kombi 2005-2008 115 BLF
SKODA Octavia IIa Bensin Turbo Inter 1.8TFSi-16V Sedan 2008 160 BZB
SKODA Octavia IIa Bensin Turbo Inter 1.8TFSi-16V Kombi 2008 160 BZB
SKODA Octavia IIa Bensin 2.0FSi-16V Kombi 2005-2006 150 BLR
SKODA Octavia IIa Bensin 2.0FSi-16V Sedan 2006-2008 150 BVY
SKODA Octavia IIa Bensin Turbo Inter 2.0TFSi-16V RS Sedan 2006-2008 200 BWA
SKODA Octavia IIa Bensin Turbo Inter 2.0TFSi-16V RS Kombi 2006-2008 200 BWA
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 1.2TSi-8V Sedan 2010-2013 105 CBZB
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 1.2TSi-8V Kombi 2010-2013 105 CBZB
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 1.4TSi-16V Sedan 2009-2013 122 CAXA
SKODA Octavia IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 102 CCSA
SKODA Octavia IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2009-2010 102 CCSA
SKODA Octavia IIb Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2013 102 BSE
SKODA Octavia IIb Bensin 1.6MPi-8V Kombi 2009-2013 102 BSE
SKODA Octavia IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Sedan 2011-2013 102 CMXA
SKODA Octavia IIb FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi 2011-2013 102 CMXA
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 1.4TSi-16V Kombi 2009-2013 122 CAXA
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 2.0TFSi-16V RS Sedan 2009-2013 200 CCZA
SKODA Octavia IIb Bensin Turbo Inter 2.0TFSi-16V RS Kombi 2010-2013 200 CCZA
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 1.6TDi-16V 2WD Sedan 2010-2013 105 CAYC
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 1.6TDi-16V 2WD Kombi 2010-2013 105 CAYC
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 105 BLS
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V 2WD Kombi 2009-2010 105 BLS
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V 4WD Kombi 2009-2010 105 BLS
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V 2WD Sedan 2011-2013 140 CFHC
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V 4WD Kombi 2011-2013 140 CFHC
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V 2WD Kombi 2011-2013 140 CFHC
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 2.0TDiCR-16V RS Sedan 2009-2013 170 CEGA
SKODA Octavia IIb Diesel Turbo Inter 2.0TDiCR-16V RS Kombi 2009-2013 170 CEGA
SKODA Superb IIa Bensin Turbo Interc 1.4TFSi-16V Sedan 2009-2013 125 CAXC
SKODA Superb IIa Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V Sedan 2008-2009 160 BZB
SKODA Superb IIa Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V 2WD Sedan 2009-2013 161 CDAA
SKODA Superb IIa Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V 4WD Sedan 2009-2013 161 CDAA
SKODA Superb IIa Bensin 3.6FSi-24V 4WD Sedan 2009-2013 260 CDVA
SKODA Superb IIa Bensin 3.6FSi-24V 4WD Kombi 2010-2013 260 CDVA
SKODA Superb IIa Diesel Turbo Interc 1.9TDi-8V Sedan 2009-2010 105 BLS
SKODA Superb IIa Diesel Turbo Interc 2.0TDi-8V Sedan 2009-2010 140 BMP
SKODA Superb IIa Diesel Turbo Interc 2.0TDi-8V Kombi 2010 140 BMP
SKODA Superb IIb Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V 2WD Sedan 2014-2015 161 CDAA
SKODA Superb IIb Bensin Turbo Interc 1.8TFSi-16V 4WD Sedan 2014 161 CDAA
SKODA Superb IIb Bensin 3.6FSi-24V 4WD Sedan 2014 260 CDVA
SKODA Superb IIb Bensin 3.6FSi-24V 4WD Kombi 2014-2015 260 CDVA
VOLKSWAGEN Cross Golf Bensin Turbo/Kompre 1.4TSiTC-16V Kombi 2007-2008 140 BMY
VOLKSWAGEN Cross Golf Diesel Turbo Interc 2.0TDi-8V Kombi 2007-2009 140 BMM
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.4MPi-16V Kombi-Sedan 2004-2006 75 BCA
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.4i-16V Kombi-Sedan 2007-2008 80 BUD
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.4FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2006 90 BLN
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.4FSi-16V Kombi-Sedan 2004-2005 90 BKG
VOLKSWAGEN Golf V Bensin Turbo/Kompressor 1.4TSiTC-16V Kombi-Sedan 2006-2009 170 BLG
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2004-2005 102 BGU
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2010 102 BSE
VOLKSWAGEN Golf V FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2008-2009 102 CCSA
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2004-2006 150 BLX
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2004-2006 150 BLX
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V 4WD Kombi-Sedan 2006-2007 150 BVX
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2004-2007 150 BLY
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2006-2007 150 BVY
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2006 150 BLR
VOLKSWAGEN Golf V Bensin Turbo Intercoole 2.0TFSi-16V GTi Kombi-Sedan 2005-2006 200 AXX
VOLKSWAGEN Golf V Bensin Turbo Intercoole 2.0TFSi-16V GTi Kombi-Sedan 2006-2009 200 BWA
VOLKSWAGEN Golf V Bensin 2.0FSi-16V Kombi-Sedan 2004-2005 150 AXW
VOLKSWAGEN Golf V Bensin Turbo Intercoole 2.0TFSi-16V GTi Kombi-Sedan 2007-2008 230 BYD
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2005-2006 90 BRU
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2009 90 BXF
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2004-2006 105 BKC
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2005-2006 105 BKC
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2009 105 BLS
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2007-2009 105 BLS
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2009 105 BXE
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 1.9TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2006-2007 105 BXE
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2004-2007 140 BKD
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2004-2006 140 BKD
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-8V 2WD Kombi-Sedan 2006-2009 140 BMM
VOLKSWAGEN Golf V Diesel Turbo Intercoole 2.0TDi-8V 4WD Kombi-Sedan 2006-2009 140 BMM
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo/Komp. Int 1.4TSiTC-16V Cabriolet 2014 161 CTHD
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo/Komp. Int 1.4TSiTC-16V Cabriolet 2012-2013 160 CAVD
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo Intercool 1.2TSi-8V Kombi-Sedan 2010-2012 86 CBZA
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin 1.4-16V Kombi-Sedan 2009-2012 81 CGGA
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo Intercool 1.4TSi-16V Kombi-Sedan 2009-2013 122 CAXA
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo/Komp. Int 1.4TSiTC-16V GT Kombi-Sedan 2009-2013 160 CAVD
VOLKSWAGEN Golf VI FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2009-2010 102 CCSA
VOLKSWAGEN Golf VI FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2010-2013 102 CMXA
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo Intercool 1.8TFSi-16V GT Kombi-Sedan 2010 161 CDAA
VOLKSWAGEN Golf VI Bensin Turbo Intercool 2.0TFSi-16V 4WD R Kombi-Sedan 2010-2013 271 CDLF
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 1.6TDi-16V Kombi-Sedan 2009-2013 105 CAYC
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 2.0TDi-16V 4WD Kombi-Sedan 2009-2010 140 CBAB
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 2.0TDi-16V 2WD Kombi-Sedan 2010-2013 140 CFFB
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 2.0TDi-16V GTD Kombi-Sedan 2009-2010 170 CBBB
VOLKSWAGEN Golf VI Diesel Turbo Intercool 2.0TDi-16V GTD Kombi-Sedan 2011-2013 170 CFGB
VOLKSWAGEN Golf Plus I Bensin 1.4i-16V Kombi-Sedan 2007-2008 80 BUD
VOLKSWAGEN Golf Plus I Bensin Turbo/Kompr 1.4TSiTC-16V Kombi-Sedan 2007-2008 140 BMY
VOLKSWAGEN Golf Plus I Bensin Turbo/Kompr 1.4TSiTC-16V Kombi-Sedan 2009 161 CAVD
VOLKSWAGEN Golf Plus I Bensin 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2006-2009 102 BSE
VOLKSWAGEN Golf Plus I FlexiFuel 1.6MPi-8V Kombi-Sedan 2008-2009 102 CCSA
VOLKSWAGEN Golf Plus I Bensin 1.6FSi-16V Kombi-Sedan 2005-2008 115 BLF
VOLKSWAGEN Golf Plus I Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2005-2006 105 BKC
VOLKSWAGEN Golf Plus I Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2007-2009 105 BLS
VOLKSWAGEN Golf Plus I Diesel Turbo Inter 1.9TDi-8V Kombi-Sedan 2006-2008 105 BXE
VOLKSWAGEN Golf Plus I Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V Kombi-Sedan 2005-2007 140 BKD
VOLKSWAGEN Golf Plus II Bensin Turbo/Komp 1.4TSiTC-16V Kombi-Sedan 2009-2013 161 CAVD
VOLKSWAGEN Golf Plus II Bensin Turbo/Komp 1.4TSiTC-16V Kombi-Sedan 2013-2014 161 CTHD
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin Turbo Interco 1.4TSi-16V Sedan 2010 122 CAXA
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin Turbo/Kompres 1.4TSiTC-16V Sedan 2007-2008 140 BMY
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin Turbo/Kompres 1.4TSiTC-16V Sedan 2009-2010 161 CAVD
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin 1.6MPi-8V Sedan 2006-2010 102 BSE
VOLKSWAGEN Jetta III FlexiFuel 1.6MPi-8V Sedan 2008-2010 102 CCSA
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin 2.0FSi-16V Sedan 2006 150 BLR
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin 2.0FSi-16V Sedan 2006-2007 150 BVY
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin Turbo/Kompres 1.4TSiTC-16V Sedan 2007-2008 170 BLG
VOLKSWAGEN Jetta III Bensin Turbo Interco 2.0TFSi-16V Sedan 2006-2007 200 BWA
VOLKSWAGEN Jetta III Diesel Turbo Interco 2.0TDiCR-16V Sedan 2009 140 CBDB
VOLKSWAGEN Passat V Bensin Turbo Intercoo 2.0TFSi-16V Kombi, Sedan 2008-2010 200 CAWB
VOLKSWAGEN Passat V Bensin 3.6FSi-24V 4WD R36 Kombi, Sed 2008-2010 299 BWS
VOLKSWAGEN Passat V Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-8V 2WD Kombi, Sedan 2005-2008 140 BMP
VOLKSWAGEN Passat V Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-8V 4WD Kombi, Sedan 2006-2008 140 BMP
VOLKSWAGEN Passat V Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V 2WD Kombi, Sedan 2008-2010 140 CBAB
VOLKSWAGEN Passat V Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V 4WD Kombi, Sedan 2009-2010 140 CBAB
VOLKSWAGEN Passat V Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V 2WD GT Kombi, Sedan 2009-2010 170 CBBB
VOLKSWAGEN Passat CC Bensin Turbo Interco 1.8TFSi-16V Coupé-Sedan 2009-2010 160 BZB
VOLKSWAGEN Passat CC Bensin Turbo Interco 2.0TFSi-16V Coupé-Sedan 2009-2010 200 CAWB


Stock type: Stock item
MSRP: 96 SEK excl. VAT
Price: 76 SEK excl. VAT
Cart
Varukorg
0 products in cart
Search products
Search product:
Campain silicones
Shop for at least 2000 SEK, get a universal silicon hose for free!

See HERE for more info
Currency converter
SEK to USD or EUR ?

Use THIS converter!
Contact info
Phone:
+46 (0)8 552 422 00
(Mon-Thur 09-12, Mon/Wed 16-17 (GMT+2)

E-mail:
info@dli-teknik.se
Shipping
Payment
Bank Wire Transfer


Credit card/Paypal
Secure purchases
© 2003-2019 DLI Teknik all rights reserved. | 1024x768 or higher | DLI-Teknik.se By Per Lundin